Badylek

5 tekstów – auto­rem jest Ba­dylek.

,,Ser­ce miej ot­warte dla wszys­tkich,
ale nie ufaj każdemu." 

myśl
zebrała 4 fiszki • 11 czerwca 2018, 20:15

,,Także wierzący nie mogą być jed­ne­go zdania;
na­kaza­no im jed­nak być jed­ne­go serca" 

myśl
zebrała 2 fiszki • 2 czerwca 2018, 14:40

Nie po to się wyrzu­ca, by przyjąć z ot­warty­mi ra­miona­mi, gdy po­jawi się w drzwiach. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 1 czerwca 2018, 19:15

,, od­ległość nie dzieli ludzi
mil­cze­nie ow­szem- tak 

myśl
zebrała 3 fiszki • 29 maja 2018, 20:28
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

16 lipca 2018, 20:41cyt.adela sko­men­to­wał tek­st ,, od­ległość nie dzieli [...]

16 lipca 2018, 20:40cyt.adela sko­men­to­wał tek­st ,,Serce miej ot­warte dla [...]

16 lipca 2018, 10:52Badylek sko­men­to­wał tek­st Grzechy kościoła

16 lipca 2018, 10:43Badylek sko­men­to­wał tek­st je­dyne zło, które rzeczy­wiście [...]

16 lipca 2018, 10:27Badylek sko­men­to­wał tek­st PRZEZNACZONY DO ROZ­BIÓRKI

15 lipca 2018, 15:32Badylek sko­men­to­wał tek­st Obserwuję. In­ni sy­pią. in­sp.L

15 lipca 2018, 09:59Badylek sko­men­to­wał tek­st Obserwuję. In­ni sy­pią. in­sp.L

14 lipca 2018, 08:55Badylek sko­men­to­wał tek­st je­dyne zło, które rzeczy­wiście [...]

14 lipca 2018, 08:32Badylek wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

14 lipca 2018, 08:29Badylek wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia