Badylek

1 tekst – auto­rem jest Ba­dylek.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność

27 sierpnia 2017, 00:32Badylek sko­men­to­wał tek­st Déjà vu - op­ty­ka

27 sierpnia 2017, 00:16Badylek sko­men­to­wał tek­st Świat wir­tual­ny da­je złud­ne [...]

22 sierpnia 2017, 23:08Badylek sko­men­to­wał tek­st Są słowa, które z [...]

16 sierpnia 2017, 23:11Badylek wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

15 sierpnia 2017, 22:52Badylek wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

15 sierpnia 2017, 21:32Badylek wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

14 sierpnia 2017, 21:30Badylek sko­men­to­wał tek­st Każda tęskno­ta żywi nadzieję... Krys­ty­na [...]

14 sierpnia 2017, 00:04Badylek sko­men­to­wał tek­st Chciałabym ci na­pisać, że [...]

14 sierpnia 2017, 00:01Badylek wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera