Badylek

1 tekst – auto­rem jest Ba­dylek.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność

25 października 2018, 07:05Badylek sko­men­to­wał tek­st Dopóki trzy­masz mnie za [...]

25 października 2018, 06:56Badylek sko­men­to­wał tek­st KLER(i ja)

25 października 2018, 06:04Badylek wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

21 października 2018, 12:16Badylek sko­men­to­wał tek­st Do Ciebie

21 października 2018, 11:25Badylek wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

21 października 2018, 11:20Badylek sko­men­to­wał tek­st Dopóki trzy­masz mnie za [...]

20 października 2018, 05:30Badylek sko­men­to­wał tek­st Strach przed podjęciem de­cyz­ji [...]

19 października 2018, 21:21Badylek wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

19 października 2018, 21:02Badylek sko­men­to­wał tek­st Jesień

19 października 2018, 20:50Badylek sko­men­to­wał tek­st W ciem­ności umysłu skry­wany [...]